top of page

Adatvédelmi tájékoztató - Tatai Pezsgőgyár Kft.

A pezsgogyar.com és pezsgogyar.hu domaineken keresztül elérhető honlapot a Tatai Pezsgőgyár Kft. üzemelteti. Cégünk családi vállalkozásként működik és arra törekszik, hogy a látogatókról és az érdeklődőkről a lehető legkevesebb személyes adatot kezelje és tárolja.

Általában véve a következő esetekben kezelünk személyes adatokat: 

- ha érdeklődik valamelyik szolgáltatásunk iránt vagy a Kapcsolatok menüpont alatt lévő formon keresztül levelet ír nekünk,

- ha regisztrál nyílt napjaink valamelyikére,

- anonimizált, tehát az Ön személyére vissza nem vezethető adatokat kezelhetünk pusztán akkor is, ha meglátogatja honlapunkat - ez az adatkezelés automatikus és kizárólagos célja a látogatók mérése és a honlap használhatóságának növelése.

Készséggel állunk rendelkezésére, ha bármilyen kérdése lenne. E-mail: info@pezsgogyar.hu

A. Bevezetés

 

 1. Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezettek vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

 2. Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeinek megfelelően, amikor először látogatja meg weboldalunkat, azzal engedélyezi számunkra a sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat.

 

B. A személyes adatok gyűjtése

 

A következő típusú anonimizált személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk:

 

 1. a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a földrajzi tartózkodási helyét, a böngészője típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét;

 2. információkat a weboldalunk meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait;

 3. a weboldalunkon a regisztrációkor megadott információkat, például az e-mail címét;

 4. a weboldalunk használata közben keletkező információkat, többek között, hogy mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja weboldalunkat;

 5. az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait;

 6. Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná előttünk, Önnek kötelező az adott személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását valamint a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően.

 

Nem anonimizált (tehát személyhez köthető) módon kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, tárolunk és használunk, amelyeket Ön az esküvői érdeklődés, csoportos látogatás foglalása vagy a nyílt napokra való foglalás során megad. Ezeket csak és kizárólag az adott szolgáltatáshoz szükséges mértékben, a szolgáltatás teljesítéséig vagy az esetleges lemondásig tároljuk. 

C. Az Ön személyes adatainak felhasználása

 

A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:

 1. a weboldalunk és a vállalkozásunk adminisztrálása;

 2. a weboldalunk testreszabása az Ön számára;

 3. számlák és fizetési emlékeztetők küldése, és Öntől a befizetések begyűjtése;

 4. nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére;

 5. harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóinkról (azonban ezek a harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen információk alapján);

 6. a weboldalunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok kezelése;

 7. a weboldalunk biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése;

 8. a weboldalunk használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzése (ideértve a weboldal privát üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek nyomon követését is); valamint

nem anonimizált módon rendelkezésünkre álló információt kizárólag annak a célnak az érdekében használjuk, amiért Ön azt megadta nekünk. A személyes adatait semmilyen egyéb célból nem használjuk. 

Az Ön adatvédelmi beállításai korlátozhatják az adataira vonatkozóan a közzétételt a weboldalunkon, ezek a beállítások pedig módosíthatók a weboldalon az adatvédelmi beállítási lehetőségek használatával.

 

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek ezen harmadik felek vagy más harmadik felek által folytatott közvetlen marketing céljából.

 

D. A személyes adatok közzététele

 

A személyes adatait bármilyen alkalmazottunkkal, tisztségviselőnkkel, biztosító társasággal, szakmai tanácsadókkal, ügynökökkel, beszállítókkal vagy alvállalkozókkal közölhetjük, amennyiben ez ésszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

 

A személyes adatait közzétehetjük:

olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;

 1. a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;

 2. a törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára);

 3. az általunk eladott (vagy a jövőben eladott) minden vállalkozás vagy vagyontárgy vevője számára; és

 4. bármely olyan személy számára, akinek az esetében ésszerűen feltételezhetjük, hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele érdekében, amennyiben ésszerű véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság valószínűleg elrendelné az említett személyes információ közzétételét.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek.

 

E. Nemzetközi adattovábbítás

 

 1. Az általunk összegyűjtött információkat továbbadhatjuk a következő országoknak, amelyek nem rendelkeznek az Európai Gazdasági Térségben hatályos adatvédelmi törvényekkel egyenértékű törvényekkel: Amerikai Egyesült Államok. Erre azért van szükség, mert honlapunk egy külföldön bejegyzett gazdasági társaság üzemelteti. 

 2. Az Ön által a weboldalunkon közzétett vagy a weboldalunkon közzétételre az Ön által benyújtott személyes adatok az interneten keresztül elérhetők lehetnek az egész világon. Nem akadályozhatjuk meg az ilyen információk mások általi felhasználását vagy az ilyen információkkal történő visszaélést mások által.

 3. Ön kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak továbbításához a jelen E. szakaszban leírtak szerint.

F. A személyes adatok megőrzése

 

 1. A jelen F. szakasz tájékoztat az adatmegőrzési irányelveinkről és eljárásainkról, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeinknek megfelelően járjunk el.

 2. A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célokból feldolgozunk, tilos annál hosszabb ideig megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk ehhez a célhoz vagy célokhoz.

 3. Az F-2. cikkely sérelme nélkül, általában az alábbiakban meghatározott kategóriákba tartozó személyes adatokat töröljük az alábbiakban megadott dátumban/időpontban:

  1. a személyes adattípus törlése ekkor történik meg: minden év december vége; 

 4. Az F. szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) az alábbiaknak megfelelően megőrizzük:

  1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;

  2. amennyiben a dokumentumok relevánsak lehetnek bármilyen folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásban vagy kötelezettségeink egyéb teljesítése érdekében (pl. kapcsolattartás esküvői érdeklődőkkel); és

  3. törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára).

G. Az Ön személyes adatainak biztonsága

 

 1. Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatai elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat.

 2. Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően bizonytalan jellegű, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.

 3. Ön felelős a weboldalunk eléréséhez használt jelszava bizalmas kezeléséért; nem kérjük el a jelszavát (kivéve, amikor bejelentkezik weboldalunkra).

H. Módosítások

 

Időnként frissíthetjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal, hogy közzétesszük az új verzióját a weboldalunkon. Időnként ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi nyilatkozat változásairól e-mailben vagy a weboldalunkon található privát üzenetküldő rendszeren keresztül értesíthetjük.

 

I. Az Ön jogai

 

Felszólíthat minket arra, hogy bocsássunk rendelkezésére minden személyes információt, amely nálunk elérhető Önről; az ilyen információk szolgáltatása a következő feltételek mellett történik:

 

 1. az Ön személyazonosságának a megfelelő módon történő igazolása (ebből a célból; általában elfogadjuk útlevelének fénymásolatát, amelyet közjegyző hitelesít, közüzemi számla olyan eredeti példányával együtt, amely tartalmazza az Ön jelenlegi lakcímét).

 

A törvény által megengedett mértékben visszatarthatjuk az Ön által kért személyes információkat.

J. Harmadik felek weboldalai

Weboldalunk hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait illetően. Nem áll módunkban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért nem vagyunk felelősek.

 

K. Az adatok frissítése

 

Kérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan általunk tárolt személyes adatokat.

 

L. Sütik

 

Weboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek „tartós” vagy „munkamenet” sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről általunk tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. 

 

 1. Az általunk a weboldalunkon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az alábbiakban ismertetjük:

  1. a weboldalunkon a Google Analytics és az Adwords szoftverek segítségével a számítógép felismerése, amikor egy felhasználó meglátogatja a weboldalt / a felhasználók nyomon követése, miközben navigálnak a weboldalon / a weboldal használhatóságának javítása / a weboldal használatának elemzése / a weboldal adminisztrálása / a csalások megakadályozása és a weboldal biztonságának javítása / a weboldal testreszabása minden egyes felhasználó számára / a célzott reklámok használata, amelyek adott felhasználók számára különösen érdekesek lehetnek;

 2. A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása — például:

  1. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) letilthatja a sütiket a sütikezelés felülbírálását érintő beállításokban, ehhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Internetbeállítások”, „Adatvédelem”, végül pedig a „Speciális” opcióra;

  2. A Firefox böngészőben (24. verziószám) az összes süti letiltásához kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután a legördülő menüből válassza az „Egyéni beállítások használata előzményekhez” opciót, és törölje a pipát a „Sütik elfogadása” opciónál; valamint

  3. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti letiltásához válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Tartalombeállítások”, végül válassza ki a „Adatmentés tiltása a webhelyeken” opciót a „Cookie-k” résznél.

Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. A weboldalunkon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára.

 

 1. Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is — például:

  1. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) manuálisan kell törölnie a süti-fájlokat (ehhez a http://support.microsoft.com/kb/278835 címen talál leírást);

  2. A Firefox böngészőben (24. verziószám) a sütik törléséhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután válassza az „Egyéni beállításokat használ az előzményekhez” opciót, majd kattintson a „Sütik megjelenítése” opcióra, végül az „Összes eltávolítása” elemre; valamint

  3. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti törléséhez válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Böngészési adatok törlése”, utóbbinál pedig válassza az „Összes cookie és webhelyadat” lehetőséget, mielőtt a „ Böngészési adatok törlése” elemre kattint.

 2. Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog

bottom of page